Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Spracovanie osobných údajov:

Osobné údaje klienta, ktoré uvediete v objednávke, sme oprávnený použiť len za účelom naplnenia predmetu objednávky, t.j. poskytnutia pobytu, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 6 ods.1 písm. b) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a želáme príjemne strávený deň.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky